Skip to main content

ILMOITUS VUOSIKOKOUKSESTA 6.3 2022.

Årsmöte i föreningen Nordic Textile Art kommer att 2022 hållas genom poströstning.

The annual meeting of the association Nordic Textile Art will be held by postal vote. 

Information.

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat ett underlag för poströstning. Du hittar det här.

Agenda and information in English.

Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast klockan 12.00 (svensk tid) den 6 mars 2022. Din poströst ska skickas per e-post till föreningens mailadress info@nordictextileart.net  Medlemmar som avgivit poströst förs in i röstlängden och ses som deltagande vid årsmötet.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Valberedningen föreslår till ordinarie styrelse följande personer till val på 2 år. The Nomination Committee proposes to the ordinary Board the following persons for election for 2 years.

Vibeke Lindhardt, Danmark (omval)
Maija Esko, Finland (nyval)
Elisabeth Brenner Remberg, Sverige (omval)
Josabet Werkmäster, Sverige(omval)

Styrelsemedlemmar med 1 år kvar: Maria Johansson, Sverige, Åse Eriksen Norge, Lily Erla Adamsdottir Island.

Valberedningen föreslår till suppleanter följande personer till val på 1 år.
The Nomination Committee proposes to deputies the following persons for election for 1 year.

Kari Merete Paulsen Norge (omval)
Olga Bergljót Þorleifsdóttir Island (omval)
Ariana Funk,Sverige (nyval)
Berthe Forchammer Danmark (omval)
Päivi Vaarula, Finland (nyval)

Avgående är Juha Laurikainen och Pirkko Heikkila, KIITOS - THANK YOU - STORT TACK till för er tid i styrelsen och för ovärderligt arbete.

Förslag till valberedning: Lisa Juntunen Roos, Gina Hedegaard Nielsen.

Här hittar du Verksamhetsberättelse 2021, Annual report 2021, Verksamhetsplan + budget 2022, Annual plan + budget 2022, Bokslut 2021.