Skip to main content

The exhibition is cancelled due to corona. 

Scroll down for English.

Textilmuseet i Borås och NTA är glada att bjuda in dig som medlem att ansöka om deltagande i en utställning som kommer att ta plats på Textilmuseet under det årliga Nordic Textile Meeting. Utställningsansökan är öppen för dig som kommer att delta i årsmötet!

Talking Hands. För 2021 fokuserar vi på våra händers språk och vad de möjligen kan ha att säga. Hur djupt kan diskussionen gå när det talade språket inte är närvarande? Kan våra händer tala och om så, vad säger de? I ansökningarna tittar vi efter just hur du som konstnär arbetar med eller tolkar konceptet Talking Hands i ditt verk. Som konstnärer arbetar vi ju alla med våra händer på ett eller annat sätt och nu vill vi ta händernas diskussion längre än dess funktion som tekniskt verktyg och hjälpmedel. Hur reflekterar du kring dina eller andras händer i relation till din praktik, dess betydelse, värde och dess egenskaper? I en tid när ‘handgjort’ återigen är på uppsving går tankarna kring vad som egentligen inte är handgjort?

Plats: Textile Fashion Center och Textilmuseets entré i Borås

Closed now. Open Call: 1.11 - 1. 12 2020. Info in English. Info på svenska.

Viktiga Datum:

1 November 2020 - Ansökan öppnar
1 December 2020 - Ansökan stänger
18 December - NTA återkommer med svar angående utställningen
1 Februari - Skicka ditt verk per post till Textilmuseet i Borås som ska vara framme senast 1 februari. Eller lämna in det på plats enligt överenskommelse.

13 Februari 2021 - Utställningen öppnar

7 Mars 2021 - Utställningen stänger och verket packas ned och tas hem av respektive konstnär alternativt av NTA.

Om utställningsutrymmet.

Utställningen tar plats i  Textilmuseets entré där få väggar finns, därför kommer vi att arbeta med ställningar som vi kommer att hänga verk ifrån. Det går också bra att ha verk ståendes och det finns ett visst utrymme för mindre och sköra verk att visas i monter med glas. Om du har ett verk som kräver en speciell upphängning vill vi att du beskriver det i din ansökan! Det går också bra att ställa frågor till nordictextileart@gmail.com

Följ denna länk för att se utställningsutrymmet digitalt:
Follow the link to see the exhibition space:

https://www.google.com/maps/@57.7255875,12.9377706,3a,75y,292.04h,93.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipNeq2bsU0g4f7ucbUtBNKkiGeJfIOPt5-_DehUe!2e10!7i11864!8i5932

In English

The Swedish Museum of Textiles in Borås together with Nordic Textile Art are happy to invite you as a member of NTA to apply for participating in an exhibition at The Swedish Museum of Textiles in Borås during the coming annual Nordic Textile Meeting. The application is open for you who will participate at the annual meeting!

For 2021 we focus on the language of our hands and what they might communicate. How far can the discussion go when there is no spoken language present? Can our hands talk and if so, what do they say? In the applications we will look for how you as an artist interpret the concept ’Talking Hands’ in your work. As artists we all work with our hands in one way or another, this time we want to take the discussion further than how the hands function as technical tools and aid. How do you reflect on your own or others' hands in relation to your own practice, their significance, their value and qualities? At a time when 'handmade' is on the rise again, one can wonder what is not handmade?

Location: The entrance of Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3, Borås

Important dates:

1 November 2020 - Application opens
1 December  2020 - Application closes
18 December 2020 - You will hear from NTA regarding the exhibition
1 February 2021 - Delivered to The Swedish Museum of Textiles.
13 February 2021 - The exhibition opens
7 March 2021 - The exhibition closes, all artists take down their own work and bring it home.

Open Call: 1.11 - 1. 12 2020. More Info in English. mer info på svenska.