Skip to main content

Karin Frendberg works as a textile artist and has been operating in her own studio outside Hjo since 1983. She is deeply engaged in perhaps one of the most time-consuming art forms that can be undertaken – she embroiders with delicate silk yarn on linen.

"Over the years, Karin Frendberg has worked in various textile techniques. For the past few years, she has focused on embroidery. It is evident that Karin sketches a lot, and in that, the textile technique is closely connected in expression. The tradition of craftsmanship makes itself known, blending with and enriching the art. Karin follows her intuition about what works well and what the image needs to achieve the expression she strives for. She prefers the expression that the authentic material provides. This results in thin, delicate, shiny lines, a glimmering fragility that gives the image an intrinsic light." Excerpt from a review by Ann Wiking.

 

 

 

The studio is located in Korsberga outside Hjo. Karin Frendberg is a member of Nordic Textile Art and BUS.

Karin Frendberg är verksam som textilkonstnär och har arbetat i egen ateljé utanför Hjo sedan 1983. Hon är starkt engagerad i den kanske mest tidskrävande konstart som kan uppbådas – hon broderar med fint silkegarn på linne. ”Karin Frendberg har genom åren arbetat i olika textila tekniker. Sedan några år tillbaka koncentrerar hon sig på broderiet. Det märks att Karin tecknar mycket och då är den textila teknik som ligger nära i uttryck. Konsthantverkstraditionen ger sig tillkänna och blandar sig med och berikar konsten. Karin följer sin intuition om vad som blir bra och vad bilden behöver för att få det uttryck hon strävar efter. Hon föredrar det uttryck som det äkta materialet ger. Det blir tunna försiktiga glansiga linjer, en glimmande sprödhet som ger bilden ett inifrånkommande ljus.” Utdrag från recension av Ann Wiking Ateljén finns i Korsberga utanför Hjo. Karin Frendberg är medlem i Nordic Textile Art och BUS.

Contact the artist

Karin Frendberg
Korsberg, Hjo, Sweden

Email: kfrendberg@gmail.com

Homepage: www.karinfrendberg.se