Skip to main content

Årsmöte i föreningen Nordic Textile Art kommer att hållas digitalt.

Ilmoitus vuosikokouksesta 27.3 2023.

Annual meeting 2023, this year a digital meeting by zoom.

Innkalling til årsmøte/Ársfundur/ Årsmöte i Nordic Textile Art 27.3 2023 kl 19.00 (Danish time)

Förslag om Stadgeändring - senast datum för årsmötet sista juni.
Proposal for amendment of the statutes - the last date for the annual meeting is June 30.


Första beslutet röstas på detta möte. En extra föreningsstämma kommer att hållas på plats i Tampere 11 juni 2023.

NTA - new statutes - draft
NTA - dagordning till årsmötet på svenska.
NTA - Agenda in English.
NTA - verksamhetsplan 2023 och 2024.
NTA - annual plan 2023 and 2024
NTA-budget 2023 och 2024
NTA-bokslut2022 med revisionsberättelse.