Skip to main content

Short-term network funding from Nordic Culture Point.

Nordic Textile Art wants to bond to already established networks in the Nordic countries. For that reason NTA wants to create a forum for talks about textile art.

Please get in contact with us so we together can widen our textile networks. info@nordictextileart.net

”Skapa forum för samtal – textil konst i Norden” har varit en inledande nätverksaktivitet för att skapa förutsättningar för nätverksbyggande och samarbeten för den textila konsten i Norden. Syftet med projektet har varit att skapa nya forum för textil konst och varaktiga kontakter och samarbeten mellan konstnärer, organisationer och föreningar för textil konst i respektive nordiskt land.

Det nordiska samarbetet och den nordiska textila konsten utgör grunden för Nordic Textile Art. Årsmöten anordnas därför cirkulerande i de nordiska länderna med tematiskt programinnehåll. Kulturkontakt Nords beviljade medel för kortvarigt nätverksstöd har bidragit till att skapa kontakter mellan aktörer för textil konst i Norden och att upprätta kommunikationsvägar för varaktiga nätverk och samarbeten.

NTA vill knyta an i redan etablerade nätverk i Norden. Hör av er till oss så kan vi tillsammans verka för att synliggöra den textila konsten. info@nordictextileart.net