Skip to main content

Vem behöver ett Nordiskt Galleri för Textil Konst?

Frågan är viktig.

Trots ett brett och djupt allmänt intresse finns ytterst få arenor för att visa textil konst i Norden. Varför är intresset så lågt för att visa konst med textil som material när den som görs är så intressant, så djärv och så vacker?

Det verkar krävas en upplysningskampanj – ett tydliggörande av det nödvändiga i att ta krafttag för att ge den textila konsten den plats den förtjänar i samtiden och i historien.

Det behövs m.a.o. ett centrum, en arena, en visningsplats – ett Nordiskt Galleri för Textil Konst. Konstnärerna behöver ha flera platser att visa sitt arbete för att ha en chans att överleva, och allmänheten behöver en rimlig möjlighet att någon gång få se den bästa nordiska textila konsten. Dessutom vet vi att kultur är ett verksamt medel att göra en kommun mera attraktiv och därmed sätta fart på de ekonomiska hjulen i lokalsamhället.
Vi har nu startat ett intensivt arbete för att förverkliga vårt syfte. Vi har startat en organisation, Föreningen Nordiskt Galleri för Textil Konst, och vi har hittat ett hus som skulle passa fint, utan dyra investeringar – Gamla Folkets hus i Hunnebostrand. Men utan stöd från dig som representant för allmänheten, våra beslutsfattare, våra institutioner, etc., går det inte.

Vi hoppas alltså på ett gott och givande samarbete framöver för att förverkliga ett Nordiskt Galleri för Textil Konst!

Föreningen
Nordiskt Galleri för Textil Konst
Elsa Agélii, Kristofer Utbult, Pia Rex Olenborg,
Caroline Lindqvist, Stig Bohlin, Cecilia Alkhagen,
Gunnel Berlin, Rolf Åsberg, Pål Svensson

Only available in Swedish.

Läs mer:  Nordiskt galleri för textil konst – en presentation och en rapport från ett seminarium

ngtk-feat