Skip to main content

Jeg har min utdanning fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (KHiB) hvor jeg fullførte mitt hovedfag i 2005. Jeg har i mange år jobbet hovedsakelig med vev (og konstruksjon) som verktøy, innen emner som eksistensialisme og persepsjon.

Contact the artist

Kari Merete Paulsen
Norge
Email: ren_perle@hotmail.com