Skip to main content

Long-term network funding from Nordic Culture Point.
December 14 th 2015 - December 14th  2018

”Forum för samtal – textil konst i Norden” är en uppföljande nätverksaktivitet för samarbeten och nätverksbyggande för den textila konsten i Norden. Genom kortvarigt nätverksstöd skapades inledande förutsättningar. Syftet med projektet är att fördjupa kontakter och samarbete mellan konstnärer, och organisationer för textil konst i varje nordiskt land och att skapa en mobilitet med nya forum för textil konst. Med kortvarigt nätverksstöd har NTA kunnat etablera betydande kontakter. Starkast band har knutits med TEXO, den finska organisationen för textil konst. Därför genomför vi gemensamt flera aktiviteter med målet att främja samarbete och varaktiga kontakter mellan de nordiska och baltiska länderna, bidra till att öka kunskapen om nordiska och baltiska konstnärer och att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Läs statusrapporten från november 2017.

log nordisk ministerråd (finsk version)