Skip to main content

Mitt bildspråk är präglat av kompositioner där innehållet balanserar mellan samtidsrealism och poesi. Frågeställningar kring vår historia, naturen och människans samtid jämförs i ett psykologiskt perspektiv. Motsättningar i färg och innehåll är mitt signum, liksom mitt intresse för motsättningarna i vår omvärld.

Jag arbetar företrädsvis med tryck, målning och övertryck i mina textila bilder, men leker också med tredimensionella verk där jag kan utforska det textila materialets möjligheter. Inte sällan tillför jag detaljer och inslag i andra tekniker och objects trouve. Allt skapande måste få mogna i tanken, prövas och ändras, sökas och vinnas. Min utmaning är kompositionen och möjligheten att berätta och påverka med färg och symboliska bildfragment.

Jag arbetar också med platsanpassad konst, som utställningscurator och med projektering av konst/kulturprojekt.

Contact the artist

Dyveke Zadig
Helmfeltsgatan 12, 211 48 Malmö
Sverige
mail@zadigart.se
www.zadigart.se